Betekenis en verschillen 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 certificaten

Keuringsdocumenten volgens EN 10204
Met de invoering van de huidige EN 10204:2004 (Producten van metaal – Soorten keuringsdocumenten) zijn op het
gebied van keuringsdocumenten een aantal zaken veranderd ten opzichte van de vorige versie. De belangrijkste
verandering is het verminderen van het aantal verschillende soorten keuringsdocumenten:
 het 2.3 certificaat is geschrapt
 het 3.1.B certificaat is vervangen door het 3.1 certificaat
 het 3.1.A en 3.1.C alsmede het 2.3 certificaat van de voorgaande versie zijn vervangen door het 3.2 certificaat


Wat resteert zijn de volgende keuringsdocumenten:

 Fabrieksverklaring 2.1
Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde
eisen maar waarin geen beproevingsresultaten worden opgenomen.


 Fabriekscontrole-attest 2.2
Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde
eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van niet nader voorgeschreven keuringen.1


 Keuringsrapport 3.1
Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde
eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van nader voorgeschreven keuringen.2

De keuringseenheid en de uit te voeren beproevingen worden door de productspecificaties, de officiële regelingen
en de daarbij behorende voorschriften en/ of bij de bestelling gedefinieerd.
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die
hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling.


 Keuringsrapport 3.2
Document opgesteld door zowel de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent – die
hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling – als de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring
van de koper of de keurder aangewezen door officiële regelingen. Zij verklaren in het keuringsrapport dat de
geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en waarin de beproevingsresultaten worden
geleverd.1

1 Keuring die door de producent volgens eigen methoden wordt verricht om te onderzoeken of producten met
dezelfde productspecificaties en voortgekomen uit hetzelfde productieproces, aan de bij bestelling gestelde eisen
voldoen.


2 Keuring die voor de levering wordt verricht overeenkomstig de productspecificaties op de te leveren producten of
op de keuringseenheden van de te leveren producten om na te gaan of deze producten aan de bij bestelling
gestelde eisen voldoen. De keuringseenheid is per product vastgelegd in de betreffende materiaalnorm.